Thưa Quý phụ huynh,

Trường Mầm non Times School ra đời để đáp ứng nhu cầu học tập trong một môi trường giáo dục đích thực, nhân văn và khai sáng của phụ huynh và học sinh.

Times School xây dựng và triển khai mô hình giáo dục khai phóng, trọng tâm là nền tảng tinh thần, bao gồm triết lý giáo dục về “Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả”, bộ giá trị cốt lõi “Chân – Thiện – Mỹ – Hòa” và phương pháp giáo dục “Đồng kiến tạo”.

Trên cơ sở nền tảng tinh thần vững chắc đó, Times School đầu tư cơ sở vật chất, nội dung chương trình, đội ngũ giáo viên sao cho hiện thực hóa được triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi và các mục tiêu giáo dục của nhà trường.

Đặc biệt, đội ngũ giáo viên của nhà trường không chỉ được tuyển chọn kỹ càng, mà còn được đào tạo bài bản thông qua chương trình “Nhà giáo khai sáng”, phương pháp Đồng kiến tạo, để trở thành những nhà giáo đích thực, nhân văn và khai sáng.

Học sinh của Times School sẽ không chỉ được trang bị kiến thức, mà còn được trang bị các kỹ năng và tâm thế sống của thời đại – như ý nghĩa của tên gọi nhà trường, để có thể vững vàng bước vào một thời đại mới.

Để khi gặp những khó khăn của cuộc sống, học sinh của Times School vẫn có khả năng đối mặt thông qua năng lực tự chủ, tâm thế sống hạnh phúc và kỹ năng làm việc hiệu quả, như được nêu trong trong triết lý giáo dục của nhà trường.

Để từ đó, những thế hệ học sinh của Times School không chỉ làm chủ được tương lai của chính mình, mà còn góp phần định hình tương lai của cộng đồng và đất nước, đúng như tinh thần được truyền tải trong slogan của nhà trường.

Với sự hợp tác của Quý phụ huynh, trong tinh thần Đồng kiến tạo, và trong sự tham chiếu đến các giá trị Chân – Thiện – Mỹ – Hòa của nhà trường, chúng tôi tin rằng, Times School sẽ sớm trở thành một địa chỉ giáo dục tin cậy, nơi học sinh có niềm vui học tập, giáo viên có niềm vui giảng dạy, và tinh thần thời đại thấm đẫm trong mỗi hoạt động của nhà trường.

Trân trọng,

Hội đồng Giáo dục

Trường Mầm non Times School