Cooking Class tại Times School: Trà chanh cam sả

𝐂𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥: “𝐋𝐚̀𝐦 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐚𝐦 𝐒𝐚̉” Hôm nay, lớp Hippo đã trở thành một căn phòng ẩm thực sôi động – nơi các “đầu bếp nhí” …